Abecedar Obezitate
Abecedar Obezitate

Cine suntem

Prof. Dr. Nicolae Hâncu Dr. Anca Elena Crăciun Dr. Andrada Muresan

De citit

Nutribon
Nutribon
Abecedar
Nutribon

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 194

Eseu despre medicina profesată la nivel de artă

gala2Acesta a fost corolarul celei de a 194-a Gale MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – eveniment academic de cel mai înalt nivel, organizat, lună de lună, de Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu’’, Consiliul Judeţean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca şi Muzeul de Artă – ocazie cu care intelectuali din elita medical-ştiinţifică a Clujului au vorbit cu pasiune despre profesiile lor, pe care le ridică, prin performanţă, la rang de artă.

Prof.dr. Patriciu ACHIMAŞ a conferenţiat pe tema: INSTITUTUL DE ONCOLOGIE ,,PROF.DR. I. CHIRICUŢĂ – PRIMUL INSTITUT ACREDITAT EUROPEAN ÎN ROMÂNIA. Premisele istorice – absolut necesare, vorbitorul relevând, între altele, că: William Marsden fondează în 1851, la Londra, primul „Spital de cancer” (Hospice) cu două obiective: îngrijirea bolnavilor de cancer şi cercetarea cancerului. În acest context şi într-o continuare firească a evenimentelor, Institutul Oncologic din Cluj a fost fondat în anul 1929 de Prof. dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia şi Tratamentul Cancerului”, fiind unul dintre primele centre medicale de profil din Europa. Între anii 1929-1940, director al institutului a fost Prof. Constantin Stanca, un distins ginecolog, care a înfiinţat o şcoală puternică de ginecologie oncologică, cu substanţiale contribuţii în domeniul studiulul cancerelor genitale, aspecte reflectate în numeroase publicaţii medicale din acea epocă. Epoca ,,modernă” a Institutului este indisolubil legată de numele Prof. dr. Ion Chiricuţă, care preia conducerea acestuia în 1958. Profesorului i se datorează structura conceptuală actuală a institutului, bazată pe trei idei foarte originale în România acelor vremuri:gala1
Tratamentul bolnavului oncologic este un tratament complex, fiind necesară cooperarea chirurgului, radioterapeutului, oncologului medical, anatomopatologului şi a altor specialişti; Activitatea de cercetare în cancerologie este indispensabilă, pentru ca descoperirile acesteia să fie cât mai repede aplicabile bolnavilor (ceea ce astăzi se numeşte ,,cercetare translaţională”); Formarea specialiştilor oncologi este posibilă doar în asemenea instituţii cu structură complexă, care asigură baza materială, precum şi competenţele necesare. Din cuprinsul conferinţei am mai aflat că Prof. Chiricuţă a început construcţia noului Institut situat pe Str. Republicii 34-36, construcţie finalizată în 1965. În cinstea sa, începând cu anul 1990, Institutul poartă denumirea de Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca. Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca este unitate sanitară de interes public naţional, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii Publice.

În cei 85 de ani de existenţă continuă, Institutul Oncologic a îndeplinit un rol de importanţă capitală în asistenţa oncologică pentru bolnavii de pe întregul teritoriu al ţării, dar şi în formarea conştiinţei şi pregătirii oncologice a multor generaţii de medici de cele mai diverse specialităţi. Din anul 2007, IOCN este primul centru de profil din România care devine membru plin al Organizaţiei Europene a Institutelor de Cancer (OECI).

În continuare, din anul 2008, IOCN a primit certificarea ISO 9001:2000 pentru Managementul calităţii. În anul 2009 a primit certificarea ISO pentru siguranţa mediului ISO 14001:2004 şi siguranţa în muncă ISO 18001:2007, precum şi certificarea pentru sistemul de management al siguranţei alimentului ISO 22000:2005. Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuţă” este membru al consorţiului WIN şi al reţelei TOC.

Conferinţa Prof. Achimaş a evidenţiat şi misiunea Institutului Oncologic: de a contribui la diminuarea efectelor bolii canceroase din România prin programe care integrează îngrijirea pacienţilor, prevenţia şi cercetarea, educaţia continuă a tuturor profesioniştilor implicaţi, precum şi a publicului.

Cât priveşte viziunea celor implicaţi, aceasta este de a fi primul centru oncologic la nivel naţional şi regional, fondat pe calitatea deosebită a membrilor organizaţiei, îngrijirea la standarde de excelenţă a pacienţilor, cercetare şi educaţie.

Valorile pe care este axată întreaga activitate are în vedere: Respectul pentru pacienţi; Îmbunătăţirea continuă a calităţii îngrijirilor; Profesionalismul; Confidenţialitatea; Munca în echipă. Între numeroasele aspecte luate în discuţie, am mai reţinut: relaţia cu Universitatea, tratamentul pacienţilor în echipe multidisciplinare, programele de educaţie medicală continuă, atragerea de fonduri din proiecte, dezvoltarea unei structuri de oncogenetică (deja funcţională) şi, nu în cele din urmă, informarea pacienţilor şi relaţia cu societăţile de pacienţi.

Cuvinte-cheie precum educaţia, cercetarea, creativitatea şi inovaţia, precum şi relevarea faptului că, după organizarea, în 2014, la 85 de ani de existenţă a IOCN, a Adunării Generale a OECI la Cluj-Napoca şi începerea, în 2015, a demersurilor pentru acreditare, din 2017, Institutul este acreditat ca şi CLINICAL CANCER CENTER de către OECI – toate au reprezentat problematici de mare actualitate şi interes, pe care distinsul vorbitor le-a adus în atenţia asistenţei.

Prof.dr. Ioana BERINDAN NEAGOE a oferit asistenţei un amplu comentariu pe tema SĂ INVENTĂM VIITORUL AZI.
ARTA MEDICINEI a fost titlul periplului eseistic al organizatorului şi amfitrionului Galelor, Prof.dr. Nicolae HÂNCU, din al cărui discurs am reţinut: ,,Medicina este drumul ştiinţei spre sănătatea oamenilor. Arta medicinei ar fi îngemănarea ştiinţei cu multă experienţă clinică, la care se adaugă trei mari iubiri: pentru oameni, pentru profesie şi pentru frumos. Sunt iubiri de tip Philia şi Agape, fără de care medicina este greu de conceput. Arta medicinei mai poate fi numită măiestrie. La baza practicii medicale stă ACTUL MEDICAL, adică tot ceea ce medicul şi echipa medicală fac pentru obţinerea sănătăţii sau ameliorarea bolilor. Actul medical începe cu dialogul, conversaţia medic-bolnav. Aici este primul moment în care se manifestă arta medicală, deoarece clasica anamneză devine o artă a conversaţiei prin care se schimbă informaţii şi idei. Totul se face cu măiestrie, astfel încât, creator, bolnavul, la început încărcat emoţional negativ, devine pozitiv, încrezător în actul medical. Este ceea ce de mult se ştie: unii medici, cu vorba înţeleaptă, fac mai mult decât cu medicamentele. Arta conversaţiei medicale este, deci, empatizantă, spre deosebire de cea practicată în societate, unde, de regulă, este epatantă. Avem aici exemplul clasic al lui Oscar Wilde, care, cu această artă a conversaţiei, cucerea saloanele londoneze. Fiecare act medical este un act de creaţie miniatural, în care se practică medicina bazată pe evidenţe, acestea fiind de fapt rezultatele studiilor clinice efectuate conform standardelor moderne. Aplicarea lor se face conform ghidurilor de practică medicală şi a judecăţii clinice. Conjugarea evidenţelor, a ghidurilor şi judecăţilor clinice trebuie făcută cu măiestrie, adică precum o adevărată artă. Arta medicală se întâlneşte şi în domeniul tehnologiilor medicale de vârf. Modul în care ele se aplică, felul în care sunt interpretate şi, mai ales, legătura pe care un specialist o face cu un caz clinic este un exemplu deosebit de ilustrativ în acest sens.
Cu certitudine afirm că specialitatea în care se regăseşte cel mai mult arta medicală este chirurgia, cu numeroasele sale subspecialităţi.

De ce este nevoie de artă, de măiestrie în medicină? Răspunsul este fără echivoc: pentru că actul medical este mai performant şi pentru că inducerea stării de bine psihoafectivă devine firească. Cum influenţează marea artă arta medicinei? Răspuns simplu: mult şi în multe feluri, pentru că produsul marii arte este frumosul. Dacă ştim să-l descoperim şi să-l percepem în toate splendorile lui, devenim mai buni şi chiar mai frumoşi în comportare, marele beneficiar fiind actul medical. Energizarea medicului după contactul cu frumosul a fost recunoscută de mari personalităţi medicale: de la Albert Schweitzer la Octavian Fodor sau la Profesorul Dumitru Dumitraşcu, exemplele fiind însă nenumărate.

În viaţa lui profesională şi privată, medicul evadează spre frumos, se încarcă cu el şi se reîntoarce la profesie. În urmă cu mulţi ani defineam cele două ipostaze în care îl recunoaştem pe medicul adevărat: solidaritatea şi solitudinea. În solitudine el se încarcă cu ştiinţă şi frumos pentru ca solidaritatea cu lumea celor suferinzi să fie totală. Arta medicală se regăseşte în cele două aspecte descrise. IATĂ DE CE SUNT CONVINS CĂ FIECARE MEDIC AR TREBUI SĂ FIE ARTISTUL PROPRIEI SALE PROFESII”.

gala3lTânăra şi entuziasta formaţie studenţească MedStrings Orchestra, a tinerilor medicinişti, reunită sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, sub bagheta la fel de tânărului dirijor şi proaspăt medicinist Vlad ENIU, a revenit cu succes pe podiumul Galelor cu un program de mare angajament: Canon în Re major de Johann Pachelbel; Menuet şi Trio de Luigi Boccherini. În aceeaşi formulă de succes a revenit şi solista Patricia NICULA, care a interpretat hit-uri celebre precum ,,Caruso’’ şi ,,Je suis malade’’ din repertoriul Larei Fabian, ,,All I Ask’’ (Adele), ,,De-ai fi tu salcie la mal’’ (Mihaela Mihai), toate admirabil orchestrate de Vlad Eniu.

O Gală a performanţei, a pasiunii faţă de profesia care se identifică cu vocaţia.

*articol scris de Michaela BOCU pentru ziarulfaclia.ro

Foto: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Scrie un comentariu