Abecedar Obezitate
Abecedar Obezitate

Cine suntem

Prof. Dr. Nicolae Hâncu Dr. Anca Elena Crăciun Dr. Andrada Muresan

De citit

Nutribon
Nutribon
Abecedar
Nutribon

VIDEO – Un stil de viață sănătos (11 februarie 2019)

 

Producător și moderator: Karen A. SEBESI

Invitați: prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și conf. univ. dr. Cornelia BALA (UMF Cluj-Napoca). Prin telefon a intervenit și jurnalistul sportiv Ovidiu Blag.

Tema: OPTIMIZAREA NUTRIȚIEI

VIDEO – Un stil de viață sănătos (4 februarie 2019)

Producător și moderator: Karen A. SEBESI

Invitați: prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și, prin telefon, conf. univ. dr. Cornelia BALA (UMF Cluj-Napoca)

Tema: OPTIMIZAREA NUTRIȚIEI

VIDEO – Un stil de viață sănătos (28 ianuarie 2019)

Producător și moderator: Karen A. SEBESI

Invitați: prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și prof. univ. dr. Géza MOLNÁR (fost secretar de stat)

Tema: GRIPA ȘI ALTE VIROZE

VIDEO – Un stil de viață sănătos (17 decembrie 2018)

Producător și moderator: Karen A. SEBESI

Invitați: prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și dr. Anca CERGHIZAN (medic primar în diabet, nutriție și boli metabolice)

Tema: ALCOOLUL IARNA

VIDEO – Un stil de viață sănătos (10 decembrie 2018)

Producător și moderator: Karen A. SEBESI

Invitați: prof. univ. dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și dr. Anca CERGHIZAN (medic primar în diabet, nutriție și boli metabolice)

Tema: A VENIT IARNA, VIN SĂRBĂTORILE

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 198

crihalmeanO uriașă încărcătură emoțională a însoțit cea de a 198-a Gală MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – organizatori: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”, Consiliul Județean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca și Muzeul de Artă Cluj-Napoca – evenimentul polarizând interesul multor intelectuali clujeni, obișnuiți ai Galelor, dar și public nou, pentru care astfel de reuniuni de nivel academic reprezintă trepte necesare de dezvoltare personală și reconstituie momente ,,astrale”, așa cum a fost cel de la 1 Decembrie 1918 pentru România. Odată îndeplinite oficiile de gazdă de către moderatorul Galei, Prof.dr. Nicolae HÂNCU, PS Florentin CRIHĂLMEANU, Episcop eparhial de Cluj-Gherla, a conferențiat pe tema: Contribuția Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, la pregătirea și desăvârșirea Actului Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Prezentăm selecțiuni din această conferință, în a cărei introducere înaltul ierarh a spus, între altele: ,,În decursul istoriei sale tricentenare, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (BRU), a contribuit la prefigurarea și pregătirea drumului spre Marea Unire de la 1918 prin formarea umană, spirituală și culturală a tinerelor generații de transilvăneni (indiferent de confesiune), la lumina autenticelor valori creștine, a iubirii de Biserică și de Neam”. (…) ,,În peisajul social al Principatului Transilvaniei, Biserica Unită a avut o influență decisivă la afirmarea, evoluția şi cristalizarea sintagmei de <natio romena>, pentru populațiile românești majoritare în zonă”. În continuare, PS Florentin a vorbit despre <Lecțiunea> Episcopului Inochentie Micu Klein, subliniind că ,,afirmarea drepturilor <națiunii valahe din Transilvania>, în secolul al XVIII-lea, începe cu <lecțiunea> oferită de Episcopul clarvăzător Ioan Inochentie Micu Klein (1692-1768), călugăr al OSBM, care în perioada studiilor sale descoperă că acele populații care se aflau la est și la sud de Carpați sunt <de aceeași gintă> cu cei din Transilvania și, apoi, devenind <episcopul românilor ardeleni>, militează pe plan politic și ecleziastic pentru drepturile românilor transilvăneni”. (…) ,,Calea dezvoltării conștiinței naționale este continuată de Episcopul Petru Pavel Aron (1709-1764), călugăr al OSBM, care înțelege că lupta pentru afirmarea ca națiune nu se poate duce doar pe plan politic și ecleziastic, ci este nevoie de formarea unei elite intelectuale, care să sprijine cultural acest demers”. (…) ,,Școala Ardeleană, deschidere spre universalitate. Consecința imediată a acestui important act cultural este afirmarea curentului spiritual, iluminist, cu un profund caracter social-național, numit <Școala Ardeleană>, care își va alege ca motto sintagma <Virtus romana rediviva> . Corifeii ei, Samuil Micu (1745-1806), Gheorghe Șincai (1754-1816), Petru Maior (1761-1821), Ion Budai Deleanu (1760-1820), absolvenți ai Școlilor Blajului, reîntorși de la studiile urmate în marile centre universitare europene catolice (Roma și Viena), redescoperă latinitatea poporului român, originea latină a limbii române și continuitatea existenței românilor la nordul Dunării. Acestea constituie cele trei argumente care vor defini principalele linii de cercetare și apoi afirmare a conceptului de <națiune> aplicat românilor transilvăneni. Documentul de importanță crucială pentru românii din Transilvania, redactat în timpul Episcopului Ioan Bob (1739-1830), <Supplex Libellus Valachorum> (1791), este conceput pe baza orientărilor prestabilite de călugărul Inocențiu Micu Klein”. A fost vorba, apoi, despre ,,A doua generație a Școlii Ardelene. La începutul sec. al XIX-lea se afirmă o nouă generație de mari personalități de înaltă cultură, între care Simion Bărnuțiu (1808-1864); George Barițiu (1812-1893); Andrei Mureșanu (1816-1863); Timotei Cipariu (1805-1887), August Treboniu Laurian (1810-1881); Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), care, preluând liniile de gândire ale dascălilor și formatorilor lor, continuă lupta acestora pe plan cultural, spiritual și social-național, ca o <a doua generație a Școlii Ardelene>, fiind considerați printre artizanii Adunărilor Naționale din aprilie, mai și septembrie 1848 de la Blaj”. (…) ,,Întemeierea Mitropoliei Blajului, recunoaștere și integrare europeană. În cadrul revendicărilor Revoluției din 1848 se afirmă și dezideratul independenței jurisdicționale a bisericilor românești și al restaurării mitropoliei naționale autonome cu ierarhie proprie. Anul 1853 marchează recunoașterea de către Sfântul Scaun a Mitropoliei de Alba-Iulia și Făgăraș cu sediul la Blaj și întemeierea celor două episcopii, prin trei bule pontificale. Aceste documente promulgate de papa Pius al IX-lea creionează o frontieră a teritoriilor locuite de români, deja la 26 noiembrie 1853. Între acestea, documentul pontifical de întemeiere a Eparhiei de Cluj-Gherla vorbește explicit despre <națiunea românilor din Transilvania. La 1853, Roma intuiește frontierele ce vor fi recunoscute prin actul de la 1918 și menționează printr-un document oficial existența credincioșilor de națiune română în Transilvania (înainte de Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859)”. (…) ,,Memorandumul de la 1892. Unirea Moldovei cu Țara Românească de la 24 ianuarie 1859 dă un nou impuls și o nouă perspectivă luptei pentru unitatea națională. În Transilvania continuă mișcarea petițională prin efortul conjugat al ierarhilor celor două Biserici românești, se extinde rețeaua școlară la diferite niveluri și specialități, iar în 1861 se dobândește recunoașterea autonomiei Marelui Principat al Transilvaniei și se constituie ASTRA. Un alt moment remarcabil în drumul luptei pentru unitatea națională îl reprezintă <Memorandul românilor din Transilvania și Ungaria> din 1892” (…) ,,considerat ca fiind cel mai important act politic din Transilvania de la sfârșitul secolului al XIX-lea, elaborat de către fruntașii mișcării de emancipare națională a românilor, având un caracter novator și democratic”. (…)

,,Refuzul Memorandului din 1892 din partea autorităților de la Viena și Budapesta a creat <o undă de șoc> ce a avut ca rezultat Declarația de autodeterminare citită de către Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul de la Budapesta, moment hotărâtor în pregătirea marelui eveniment de la 1 decembrie 1918. Ajungem astfel în fața celei de-a treia generații de elite intelectuale ce continuă simbolic tradiția Corifeilor Școlii Ardelene și participă nemijlocit la pregătirea și făurirea Actului Marii Uniri de la 1918: Gheorghe Pop de Băsești, Ștefan Cicio Pop (1865-1934), Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), Iuliu Maniu (1873-1953), Teodor Mihali ș.a.” (…) ,,Rolul ierarhilor greco-catolici. Ierarhii greco-catolici, începând de la Ioan Inochentie Micu Klein, Ioan Lemeni, Șterca Șuluțiu și până la <episcopii unirii> Valeriu Traian Frențiu (1875-1952), Iuliu Hossu (1885-1970) și Demetriu Radu (1862-1920) s-au situat <in corpore> în fruntea luptei pentru pregătirea, realizarea și desăvârșirea Marii Uniri de la 1918.

Episcopul Iuliu Hossu împreună cu Ștefan Cicio Pop și Iuliu Maniu, în cadrul consfătuirilor premergătoare marelui eveniment, s-au opus propunerilor de intervenție a armatei române în Transilvania, tocmai pentru ca unirea să se realizeze prin consultarea populației românești, în mod democratic și liber, cu respectarea dreptului la autodeterminare națională. Între ierarhii Bisericii Greco-Catolice, Episcopul de Gherla, Iuliu Hossu, cel mai tânăr arhiereu, a fost cel care a dat glas voinței poporului citind, de pe esplanada ridicată pe câmpul lui Horea din Alba-Iulia, Rezoluțiunea aprobată de Marele Sfat Național în sala Consiliului Unirii de la Alba-Iulia. În cuvântul premergător lecturii documentului, Arhiereul Gherlei rostea memorabilele cuvinte: <De acum o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului său (…) Dreptate și adevăr la temelia României întregite (…) Trăiască România Mare, una și în veci nedespărțită! Amin>. După acest istoric moment a urmat frățeasca îmbrățișare cu Preasfințitul Miron Cristea (1868-1939), Episcopul ortodox de Caransebeș, în fața mulțimilor entuziasmate, care aclamau și plângeau de bucurie și s-au rostit memorabilele cuvinte: <Pe cum ne vedeți aici îmbrățișați frățește așa să rămână îmbrățișați, pe veci, toți frații români!>.

Ilustrul Arhiereu greco-catolic a făcut parte, împreună cu episcopul ortodox Miron Cristea, cu Vasile Goldiș și Alexandru Vaida Voevod, din delegația ce a prezentat la București regelui Ferdinand I și Guvernului României Hotărârea unirii Transilvaniei cu Regatul României”.(…) ,,Eminentul arhiereu greco-catolic de Cluj-Gherla, martir și mărturisitor pentru credință, Iuliu Hossu, cel dintâi Cardinal al neamului românesc, rezuma foarte bine parcursul și rolul BRU de la Sfânta Unire cu Biserica Romei la Marea Unire de la 1918 afirmând: <Dacă nu exista unirea religioasă de la 1700, nu era nici adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, unde s-a strigat: <Vrem să ne unim cu țara!> și fără aceasta nu era nici unirea din 1918>” – a ținut să sublinieze, în discursul său, PS Florentin.

burzoDespre marele patriot și om politic român Iuliu Maniu a conferențiat Acad. Emil BURZO, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române: IULIU MANIU: FILE DE ISTORIE. Redăm selecțiuni din amplul discurs: ,,Ziua de 1 Decembrie 1918 reprezintă un eveniment central al istoriei poporului român, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, încheind procesul de unire a provinciilor istorice românești într-un singur stat național. Centenarul Marii Uniri este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor noștri… Localitatea Bădăcin, locul de naştere al lui Iuliu Maniu, este menționată începând cu anul 1215”. (…) Sunt urmărite, în continuare, genealogiile familiilor nobiliare din Transilvania, de la finele secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, până la a se ajunge la momentul nașterii lui Iuliu Maniu. Acesta ,,s-a născut la 8 ianuarie 1873. Urmează școala primară la Blaj, liceul la Zalău, Facultatea de Drept a Universității din Cluj (1890-1892) și respectiv Viena (1893), devenind doctor în științe juridice al Universității din Budapesta (1896). Ocupă funcția de jurisconsult la Mitropolia Unită Blaj (1898-1915). Și-a început activitatea politică în cadrul Partidului Național Român. Este ales președinte al Societății Academice <Petru Maior>. În anul 1897, la vârsta de 24 de ani, este cooptat în consiliul de conducere al PNR. În anul 1906 este ales deputat în parlamentul de la Budapesta, în circumscripția electorală Vințul de Jos. Pentru început, Iuliu Maniu alternează între pasivismul politic, curent adoptat de unchiul său Ion Rațiu, ca formă de protest pentru situația nedreaptă a românilor și, respectiv, implicarea activă în viața politică a regatului maghiar. Atitudinile publice ale lui Iuliu Maniu în parlamentul de la Budapesta au fost ferme împotriva politicii de deznaționalizare promovate de statul maghiar; s-a împotrivit semnării unui document inițiat de guvernul maghiar, prin care se solicita României intrarea în război alături de Puterile Centrale”. (…) La data de 31 octombrie 1918 se înființează Consiliul Național Român, în cadrul căruia Iuliu Maniu a avut un rol definitoriu. Acesta solicită guvernului maghiar, la data de 10 noiembrie 1918, recunoașterea dreptului la guvernare asupra românilor din Ardeal și Tara Ungurească (Partium). Discuțiile pe această temă se încheie la data de 15 noiembrie 1918, fără nici un rezultat. Astfel, Comitetul Național Român hotărăște convocarea la Alba Iulia a unei Mari Adunări Naționale. Consiliul Dirigent, ales să administreze afacerile Transilvane, până la unirea deplină cu România, avea ca președinte pe Iuliu Maniu. După decesul lui Gheorghe Pop de Băsești, la data de 23 februarie 1919, Iuliu Maniu este ales președinte al Partidului Național Român”. (…) ,,Încercări mult mai mari pentru Iuliu Maniu vor veni peste doar 20 de ani. Ungaria revizionistă, sprijinită de Germania nazistă şi Italia fascistă, prin primul arbitraj de la Viena (2 noiembrie 1938) încorporează zone din Slovacia de Sud şi din Rutenia Subcarpatică, iar în 1941, zone din Croaţia. Prin dictatul de la Viena din 29/30 august, partea de Nord a Transilvaniei este luată României şi predată Ungariei. … La 5 septembrie 1940, armata horthistă ocupă Ardealul de Nord. În acest context, la data de 10 septembrie 1940 se înființează Comunitatea Națională a Românilor din Nordul Transilvaniei, formațiune organizatorică și conducătoare a populației românești aflată sub ocupație, președinte fiind ales Emil Hațieganu. Din nucleul organizatoric făceau parte episcopii Iuliu Hossu și Nicolae Colan, Vasile Hossu, Liviu Telea, Teodor Burzo. Cercurile maghiare au căutat să justifice apartenența Transilvaniei de Nord la Ungaria. Astfel, în contextual politic din anul 1940, s-a elaborat teza potrivit căreia din punct de vedere istoric, etno-demografic, economic sau geografic spațiul transilvan ar putea fi divizat într-o parte de Nord, care ar fi <ungurească> și o parte de Sud, reprezentând restul. Această teză este prezentată de contele Pal Teleki, geograf, prim-ministru al Ungariei, în anul 1940, în volumul Siebenbürgen și preluată de istoricul Makkai Laszlo în cartea Istoria Transilvaniei, ediția în limba maghiară, 1944, și respectiv franceză „Histoire de Transilvanie”, 1946. Iuliu Maniu, prin contactele avute cu Comunitatea Naţională a Românilor, în special prin Emil Haţieganu, a fost printre iniţiatorii multor acţiuni pentru apărarea drepturilor românilor în teritoriul vremelnic ocupat de horthişti. Politica maghiară cu privire la Transilvania a evoluat, în perioada 1940-1945, în funcție de realitățile politice” (…). După eliberarea Clujului de către armata română împreună cu cea sovietică, la data de 11 octombrie 1944, armatei române i se interzice să rămână în Cluj de către comandantul militar sovietic și de primărie. Față de situația politică complexă în care se afla Transilvania de Nord, la data de 17 noiembrie 1944 se constituie, la sugestia lui Iuliu Maniu, <Uniunea Democrată Română> (UDR), organism ce milita pentru integrarea Transilvaniei de Nord la România. Președinte de onoare al Uniunii a fost proclamat Emil Hațieganu, precum și cei doi arhierei români: IPS Iuliu Hossu și PS Nicolae Colan. Emil Haţieganu a fost arestat de armata maghiară, transportat în Ungaria şi eliberat abia în aprilie 1945”. (…) ,,Iuliu Maniu a adoptat poziții ferme și a militat pentru revenirea Ardealului de Nord la statul român”. (…) ,,A fost arestat la data de 18 iunie 1947, din clinica doctorului Jovin din București, unde se internase. Este condamnat, printr-un proces regizat, la data 11 noiembrie 1945, la 104 ani închisoare plus de două ori muncă silnică pe viață. A murit în închisoarea din Sighet la 5 februarie 1953, fiind înmormântat în cimitirul săracilor din localitate. Nu a putut fi îndeplinită ultima sa dorință testamentară <de a aștepta învierea morților alături de părinții săi în dealul Țarinei din Bădăcin>” – a precizat, în finalul amplei sale conferințe, Acad. Emil Burzo.

Programul muzical al serii s-a înscris admirabil în atmosfera creată de discursurile elevate ale distinselor personalități care s-au aflat la microfon. Frumoase, în acest context, intervențiile lirice ale tinerilor Diana Gheorghe (soprană) și Alexandru Suciu (bariton), acompaniați de conf.dr. Cornelia Cuteanu (pian).

*articol scris de Michaela BOCU pentru ziarulfaclia.ro

VIDEO – Un stil de viață sănătos (19 noiembrie 2018)

 

Realizatori: Karen A. SEBESI și Prof.univ.dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române)

Invitați:Ovidiu BLAG (jurnalist) și Gelu COSMA (fizioterapeut)

Tema: Kinetoterapia și kinetoprevenție

VIDEO – Un stil de viață sănătos (29 octombrie 2018)

Producător/moderator : Karen A. SEBESI

Invitați:Prof.univ.dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și conf. dr. Cornelia BALA (UMF Cluj-Napoca)

Tema emisiunii: STILUL DE VIAȚĂ ȘI TENSIUNEA ARTERIALĂ

VIDEO – Un stil de viață sănătos (22 octombrie 2018)

 

Producător/moderator : Karen A. SEBESI

Invitați:Prof.univ.dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române), Aurelia CRISTEA (fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă), Dr. Vasile MUREȘAN (medic primar pneumologie)

Prin telefon: Prof. Dr. Florin Dumitru MIHĂLȚAN (medic primar Pneumologie)

Tema emisiunii: FUMATUL ELECTRONIC

VIDEO – Un stil de viață sănătos (15 octombrie 2018)

Producător/moderator : SEBESI  A. Karen
Invitați: prof.univ.dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române) și conf.dr. Cornelia BALA (UMF Cluj Napoca)
Tema emisiunii: 16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentației

UMF, gazdă pentru Gala Medicină, Artă, Cultură

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” (UMF) și Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în colaborare cu Academia Romană, filiala Cluj și Consiliul Județean, organizează cea de-a 197-a ediție a Galei Medicină, Artă, Cultură.

Evenimentul va avea loc miercuri, 3 octombrie 2018, de la ora 18.00, în Sala Tonitza a Muzeului de Artă din Cluj.Afis Medicina Arta Cultura-GALA197

VIDEO – Un stil de viață sănătos (24 septembrie 2018)

Producator și moderator: SEBESI A. KAREN
Invitați: prof.univ.dr. Nicolae HÂNCU (medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române)
și conf.univ.dr. Cornelia BALA (UMF Cluj-Napoca)
Tema: A SOSIT TOAMNA. DIN NOU DESPRE NUTRIȚIE

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 195

Stella-Simonetti-Augustin-Almasan-179x300Moderată de Prof.dr. Nicolae HÂNCU, Gala cu numărul 195, desfăşurată sub genericul AMINTIRILE UNUI SPECTATOR DIN SALA OPEREI NAŢIONALE ROMÂNE, a readus la microfon discursul avizat, de reală încărcătură enciclopedică, pasionat şi emoţionant, totodată, al reputatului medic şi om de cultură al Clujului, Prof.dr. Nicolae MIU. În anul 2000, când la Casa Cărţii de Ştiinţă apărea volumul intitulat AMINTIRI DIN SALA OPEREI CLUJENE, autorul acestuia, Prof.dr. Nicolae MIU, făcea, în ,,Cuvânt înainte”, următoarea confesiune, adevărată profesiune de credinţă cu valoare premonitivă: ,,Sunt prezent în sala Operei Române de aproape 50 de ani. Trăirile mele sunt greu de suportat atunci când rememorez succesele acestei scene de primă importanţă, adevărată Operă Naţională. Este vorba nu numai de repertoriu, extrem de variat şi de pretenţios (de la Verdi şi Puccini la Mozart, Wagner, Gounod şi Bizet, de la Donizetti şi Rossini la Ceaikovski şi Borodin, de la Smetana şi Moniusko la Sabin Drăgoi şi Tiberiu Brediceanu), de montări de prestigiu ale unor extraordinari regizori şi dirijori, dar şi de mari, fantastic de mari cântăreţi şi artişti. Pentru că Opera din Cluj avea nu numai voci extraordinare, ci şi artişti desăvârşiţi. Dintre soprane, Ana Rozsa-Vasiliu (celebră în Violetta din Traviata la Scala din Milano), pe care eu mi-o amintesc în Tosca, Madama Butterfly, Boema, Aida şi Trubadurul; Lya Hubic (inegalabila noastră artistă din Lucia…, Traviata, Rigoletto, Bărbierul din Sevilla, Boema, Lakme, Nunta lui Figaro); Stella Simonetti (care realiza roluri extrem de grele, precum Rusalka, Halka, Iaroslavna în Cneazul Igor sau Elisabeth în Tannhauser); Elena Vătafu (fantastică în Aida sau Tosca); Lucia Stănescu (timbrul ei de violoncel parcă mai răsună şi azi în Margareta din Faust, Elsa din Lohengrin sau Micaela din Carmen), Lya Mărcuş-Anca, Livia Liseanu… Clujul a avut în perioada respectivă şi mezzosoprane de mare clasă, ca Susana Coman-Bosica, Silvia Florea-Soltiski, Ecaterina Vîlcovici, ale căror creaţii pot constitui momente de referinţă peste timp. Cea mai <preţioasă> voce într-un spectacol de operă, cea a tenorului, a avut străluciţi reprezentanţi în Al. Racolţea, Augustin Almăşan, T. Carabiberi, I. Piso, C. Fânăţeanu, Ion Buzea şi, nu în ultimul rând, Mihai Almăşan (cântăreţ, dar şi actor, creator al unor personaje unice).

Lya-Hubic-Mihai-Almasan-300x238Baritonii au constituit o forţă artistică excepţională; nu ştiu dacă o altă operă din ţară s-a bucurat, în acea perioadă, de mari cântăreţi ca Gogu Simionescu, Constantin Ursulescu, Vasile Bărbieru, David Ohanesian sau Octav Enigărescu. Başii au fost dominaţi de figura marelui Constantin Ujeicu (remarcabil în Faust, Năpasta, Bărbierul din Sevilla, Boris Godunov), dar şi de alţi cântăreţi care au realizat cariere de excepţie, cum ar fi Ioan Hvorov, Traian Popescu, Ion Udrescu. Şi baletul a avut nume mari, dintre care amintesc doar trei vedete: Eugenia Popovici, Larisa Şorban şi Eva Maksay. Toţi aceştia şi încă mulţi alţii, cei care mai există şi cei care sunt aparent plecaţi, trăiesc, de fapt, prin ceea ce au lăsat în fiecare dintre noi”. Şi, într-adevăr, majoritatea celor amintiţi au plecat să cânte într-o altă dimensiune, cei rămaşi putând fi număraţi astăzi, în anul de graţie 2018, în care aşternem aceste rânduri, pe degetele unei mâini…
Este vorba despre artişti care au conturat aura de legendă a Operei clujene, încă de la înfiinţarea instituţiei, în 1919, continuând cu prima reprezentaţie, din 25 mai 1920, cu Aida de Verdi, avându-l ca director de scenă şi protagonist în rolul Radames pe tenorul Constantin Pavel şi în rolul titular pe soprana Lia Pop. Ca dintr-un tunel al timpului, ce se deschide doar în faţa celor aleşi, rând pe rând au apărut la rampă artiştii lirici Traian Grozăvescu, ConstantinAna-Rozsa-Vasiliu-198x300 Ujeicu, Stella Simonetti şi Augustin Almăşan, Lya Hubic şi Mihai Almăşan, Ana Rozsa-Vasiliu, Silvia Florea-Soltiski, Elena Vătafu, Theodor Carabiberi, Lucia Stănescu, Livia Liseanu, Lya Mărcuş-Anca, Alexandru Racolţea, Niculina Mirea, Georgeta Orlovschi, Mugur Bogdan, Teodor Anastasiu, Ana Manciulea, Vasile Cătană, Ion Iercoşan, Ioan Trifa, Ion Piso, Ion Buzea, Corneliu Fânăţeanu…

Hancu-300x220Instantanee fotografice şi video, dublate de înregistrări audio din marea fonotecă de aur a istoriei muzicale a Clujului şi a ţării, păstrate cu veneraţie şi dragoste de Prof. dr. MIU, s-au împletit pentru a recrea prin imagine şi ţesături sonore dintre cele mai elaborate ceea ce ne place să numim anii de glorie ai Operei clujene. Înregistrări antologice, piese rarissime cu: Traian Grozăvescu (,,La donna e mobile” din Rigoletto de Verdi); ,,Aria clopoţeilor” din Lakme şi ,,E strano…” din Traviata cu Lya Hubic; Ana Rozsa-Vasiliu în Tosca; Corneliu Fânăţeanu (aria ,,Addio fiorito asil” din Madama Butterfly), alte înregistrări cu Traian Popescu, Ion Buzea, Alexandru Racolţea, Lya Mărcuş-Anca, Elena Vătafu, Livia Liseanu, Silvia Florea-Soltiski, Lucia Stănescu, Stella Simonetti, Niculina Mirea, un minunat duet din Trubadurul de Verdi, cu Georgeta Orlovschi şi Dan Serbac sau Mugur Bogdan în Ernani – tot atâtea semne concrete lăsate peste timp de aceste stele de primă mărime ale scenei clujene, aplaudate şi pe mari scene internaţionale. Clujul a reprezentat, pentru carierele lor, marea lansare şi scena de care s-au legat pentru tot restul vieţii; pentru alţi artişti, Clujul a rămas spaţiul sacru al primei mari iubiri, de neuitat oriunde se vor fi aflat în lumea largă.
Magia serii încă nu s-a risipit, ea impunând, cu certitudine, o continuare, tot sub ,,bagheta” inegalabilului cronicar sentimental, cu uriaşă inimă de artist, Nicolae MIU. Fără oameni devotaţi, martori ai unei deveniri, precum Domnia sa, fără adevăraţi cunoscători ai fenomenului operistic clujean din chiar interiorul acestuia, cultura clujeană ar fi infinit mai săracă. Este meritul Galelor MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ, al Prof.dr. Nicolae MIU şi al organizatorului şi moderatorului evenimentelor găzduite, lunar, cu generozitate, de Muzeul de Artă Cluj-Napoca – Prof.dr. Nicolae HÂNCU – de a aşeza, pe piedestalul cuvenit, oameni, fapte, valori care nu pot fi estompate de patina timpului.Lya-Hubic-211x300

*articol scris de Michaela BOCU pentru ziarulfaclia.ro

Foto: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 194

Eseu despre medicina profesată la nivel de artă

gala2Acesta a fost corolarul celei de a 194-a Gale MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – eveniment academic de cel mai înalt nivel, organizat, lună de lună, de Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu’’, Consiliul Judeţean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca şi Muzeul de Artă – ocazie cu care intelectuali din elita medical-ştiinţifică a Clujului au vorbit cu pasiune despre profesiile lor, pe care le ridică, prin performanţă, la rang de artă.

Prof.dr. Patriciu ACHIMAŞ a conferenţiat pe tema: INSTITUTUL DE ONCOLOGIE ,,PROF.DR. I. CHIRICUŢĂ – PRIMUL INSTITUT ACREDITAT EUROPEAN ÎN ROMÂNIA. Premisele istorice – absolut necesare, vorbitorul relevând, între altele, că: William Marsden fondează în 1851, la Londra, primul „Spital de cancer” (Hospice) cu două obiective: îngrijirea bolnavilor de cancer şi cercetarea cancerului. În acest context şi într-o continuare firească a evenimentelor, Institutul Oncologic din Cluj a fost fondat în anul 1929 de Prof. dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia şi Tratamentul Cancerului”, fiind unul dintre primele centre medicale de profil din Europa. Între anii 1929-1940, director al institutului a fost Prof. Constantin Stanca, un distins ginecolog, care a înfiinţat o şcoală puternică de ginecologie oncologică, cu substanţiale contribuţii în domeniul studiulul cancerelor genitale, aspecte reflectate în numeroase publicaţii medicale din acea epocă. Epoca ,,modernă” a Institutului este indisolubil legată de numele Prof. dr. Ion Chiricuţă, care preia conducerea acestuia în 1958. Profesorului i se datorează structura conceptuală actuală a institutului, bazată pe trei idei foarte originale în România acelor vremuri:gala1
Tratamentul bolnavului oncologic este un tratament complex, fiind necesară cooperarea chirurgului, radioterapeutului, oncologului medical, anatomopatologului şi a altor specialişti; Activitatea de cercetare în cancerologie este indispensabilă, pentru ca descoperirile acesteia să fie cât mai repede aplicabile bolnavilor (ceea ce astăzi se numeşte ,,cercetare translaţională”); Formarea specialiştilor oncologi este posibilă doar în asemenea instituţii cu structură complexă, care asigură baza materială, precum şi competenţele necesare. Din cuprinsul conferinţei am mai aflat că Prof. Chiricuţă a început construcţia noului Institut situat pe Str. Republicii 34-36, construcţie finalizată în 1965. În cinstea sa, începând cu anul 1990, Institutul poartă denumirea de Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca. Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca este unitate sanitară de interes public naţional, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii Publice.

În cei 85 de ani de existenţă continuă, Institutul Oncologic a îndeplinit un rol de importanţă capitală în asistenţa oncologică pentru bolnavii de pe întregul teritoriu al ţării, dar şi în formarea conştiinţei şi pregătirii oncologice a multor generaţii de medici de cele mai diverse specialităţi. Din anul 2007, IOCN este primul centru de profil din România care devine membru plin al Organizaţiei Europene a Institutelor de Cancer (OECI).

În continuare, din anul 2008, IOCN a primit certificarea ISO 9001:2000 pentru Managementul calităţii. În anul 2009 a primit certificarea ISO pentru siguranţa mediului ISO 14001:2004 şi siguranţa în muncă ISO 18001:2007, precum şi certificarea pentru sistemul de management al siguranţei alimentului ISO 22000:2005. Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuţă” este membru al consorţiului WIN şi al reţelei TOC.

Conferinţa Prof. Achimaş a evidenţiat şi misiunea Institutului Oncologic: de a contribui la diminuarea efectelor bolii canceroase din România prin programe care integrează îngrijirea pacienţilor, prevenţia şi cercetarea, educaţia continuă a tuturor profesioniştilor implicaţi, precum şi a publicului.

Cât priveşte viziunea celor implicaţi, aceasta este de a fi primul centru oncologic la nivel naţional şi regional, fondat pe calitatea deosebită a membrilor organizaţiei, îngrijirea la standarde de excelenţă a pacienţilor, cercetare şi educaţie.

Valorile pe care este axată întreaga activitate are în vedere: Respectul pentru pacienţi; Îmbunătăţirea continuă a calităţii îngrijirilor; Profesionalismul; Confidenţialitatea; Munca în echipă. Între numeroasele aspecte luate în discuţie, am mai reţinut: relaţia cu Universitatea, tratamentul pacienţilor în echipe multidisciplinare, programele de educaţie medicală continuă, atragerea de fonduri din proiecte, dezvoltarea unei structuri de oncogenetică (deja funcţională) şi, nu în cele din urmă, informarea pacienţilor şi relaţia cu societăţile de pacienţi.

Cuvinte-cheie precum educaţia, cercetarea, creativitatea şi inovaţia, precum şi relevarea faptului că, după organizarea, în 2014, la 85 de ani de existenţă a IOCN, a Adunării Generale a OECI la Cluj-Napoca şi începerea, în 2015, a demersurilor pentru acreditare, din 2017, Institutul este acreditat ca şi CLINICAL CANCER CENTER de către OECI – toate au reprezentat problematici de mare actualitate şi interes, pe care distinsul vorbitor le-a adus în atenţia asistenţei.

Prof.dr. Ioana BERINDAN NEAGOE a oferit asistenţei un amplu comentariu pe tema SĂ INVENTĂM VIITORUL AZI.
ARTA MEDICINEI a fost titlul periplului eseistic al organizatorului şi amfitrionului Galelor, Prof.dr. Nicolae HÂNCU, din al cărui discurs am reţinut: ,,Medicina este drumul ştiinţei spre sănătatea oamenilor. Arta medicinei ar fi îngemănarea ştiinţei cu multă experienţă clinică, la care se adaugă trei mari iubiri: pentru oameni, pentru profesie şi pentru frumos. Sunt iubiri de tip Philia şi Agape, fără de care medicina este greu de conceput. Arta medicinei mai poate fi numită măiestrie. La baza practicii medicale stă ACTUL MEDICAL, adică tot ceea ce medicul şi echipa medicală fac pentru obţinerea sănătăţii sau ameliorarea bolilor. Actul medical începe cu dialogul, conversaţia medic-bolnav. Aici este primul moment în care se manifestă arta medicală, deoarece clasica anamneză devine o artă a conversaţiei prin care se schimbă informaţii şi idei. Totul se face cu măiestrie, astfel încât, creator, bolnavul, la început încărcat emoţional negativ, devine pozitiv, încrezător în actul medical. Este ceea ce de mult se ştie: unii medici, cu vorba înţeleaptă, fac mai mult decât cu medicamentele. Arta conversaţiei medicale este, deci, empatizantă, spre deosebire de cea practicată în societate, unde, de regulă, este epatantă. Avem aici exemplul clasic al lui Oscar Wilde, care, cu această artă a conversaţiei, cucerea saloanele londoneze. Fiecare act medical este un act de creaţie miniatural, în care se practică medicina bazată pe evidenţe, acestea fiind de fapt rezultatele studiilor clinice efectuate conform standardelor moderne. Aplicarea lor se face conform ghidurilor de practică medicală şi a judecăţii clinice. Conjugarea evidenţelor, a ghidurilor şi judecăţilor clinice trebuie făcută cu măiestrie, adică precum o adevărată artă. Arta medicală se întâlneşte şi în domeniul tehnologiilor medicale de vârf. Modul în care ele se aplică, felul în care sunt interpretate şi, mai ales, legătura pe care un specialist o face cu un caz clinic este un exemplu deosebit de ilustrativ în acest sens.
Cu certitudine afirm că specialitatea în care se regăseşte cel mai mult arta medicală este chirurgia, cu numeroasele sale subspecialităţi.

De ce este nevoie de artă, de măiestrie în medicină? Răspunsul este fără echivoc: pentru că actul medical este mai performant şi pentru că inducerea stării de bine psihoafectivă devine firească. Cum influenţează marea artă arta medicinei? Răspuns simplu: mult şi în multe feluri, pentru că produsul marii arte este frumosul. Dacă ştim să-l descoperim şi să-l percepem în toate splendorile lui, devenim mai buni şi chiar mai frumoşi în comportare, marele beneficiar fiind actul medical. Energizarea medicului după contactul cu frumosul a fost recunoscută de mari personalităţi medicale: de la Albert Schweitzer la Octavian Fodor sau la Profesorul Dumitru Dumitraşcu, exemplele fiind însă nenumărate.

În viaţa lui profesională şi privată, medicul evadează spre frumos, se încarcă cu el şi se reîntoarce la profesie. În urmă cu mulţi ani defineam cele două ipostaze în care îl recunoaştem pe medicul adevărat: solidaritatea şi solitudinea. În solitudine el se încarcă cu ştiinţă şi frumos pentru ca solidaritatea cu lumea celor suferinzi să fie totală. Arta medicală se regăseşte în cele două aspecte descrise. IATĂ DE CE SUNT CONVINS CĂ FIECARE MEDIC AR TREBUI SĂ FIE ARTISTUL PROPRIEI SALE PROFESII”.

gala3lTânăra şi entuziasta formaţie studenţească MedStrings Orchestra, a tinerilor medicinişti, reunită sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, sub bagheta la fel de tânărului dirijor şi proaspăt medicinist Vlad ENIU, a revenit cu succes pe podiumul Galelor cu un program de mare angajament: Canon în Re major de Johann Pachelbel; Menuet şi Trio de Luigi Boccherini. În aceeaşi formulă de succes a revenit şi solista Patricia NICULA, care a interpretat hit-uri celebre precum ,,Caruso’’ şi ,,Je suis malade’’ din repertoriul Larei Fabian, ,,All I Ask’’ (Adele), ,,De-ai fi tu salcie la mal’’ (Mihaela Mihai), toate admirabil orchestrate de Vlad Eniu.

O Gală a performanţei, a pasiunii faţă de profesia care se identifică cu vocaţia.

*articol scris de Michaela BOCU pentru ziarulfaclia.ro

Foto: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

VIDEO – Un stil de viaţă sănătos (11 iunie 2018)

Moderator: Karen Sebesi
Invitaţi: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, medic nutritionist, membru de onoare al Academiei Române
dr. Szentágotai T. Loránt – preşedinte şi director medical cămin de seniori din Cluj
Tema: STILUL DE VIAŢĂ LA VÂRSTNICI

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 193. DESPRE OAMENI ŞI FAPTE CARE AU FĂCUT ISTORIE

Desfăşurată în prezenţa unei asistenţe alcătuite din reprezentanţi ai elitei ştiinţei şi culturii româneşti şi internaţionale, oameni a căror companie ne onorează, cu care ne mândrim că le suntem contemporani şi că ne reprezintă, cea de a 193-a Gală ,,Medicină, Artă, Cultură” s-a constituit în darul de preţ oferit clujenilor, în anul 21 al evenimentului şi în luna sa aniversară. Cine altcineva decât vizionarul Acad. Nicolae HÂNCU, iniţiatorul şi moderatorul istoricelor Gale, putea să prevadă o dezvoltare de asemenea anvergură a acestora, astfel încât acestea să devină cea mai longevivă reuniune a spiritelor celor mai alese ale Clujului? Opţiune strălucită, care şi-a validat din plin valoarea, soliditatea demersului, perenitatea. Odată intraţi în programul manifestării, acesta a cuprins următoarele momente mari: Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 193. DESPRE OAMENI ŞI FAPTE CARE AU FĂCUT ISTORIE

VIDEO – Actual regional (23 aprilie 2018)

Un stil de viaţă sănătos
Moderator şi producător: Sebesi Karen
Invitaţi: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, medic nutriţionist, membru de onoare al Academiei Române şi Ovidiu Blag, jurnalist

Prof. univ. dr. emerit Nicolae Hâncu, invitatul preşedintelui Klaus Iohannis

30738895_1866478246718103_7807958855719059456_n

Sursa foto: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Un moment absolut remarcabil s-a petrecut marţi, 17 aprilie 2018, în cariera unuia dintre cei mai reputați medici din România. Presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul National “Steaua Romaniei” în grad de Cavaler prof. univ. dr. emerit Nicolae Hâncu, medic, membru de onoare al Academiei Române, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni.

VIDEO – Actual regional (16 aprilie 2018)

Producător şi moderator: Sebesi Karen
Invitat: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, medic nutriţionist, membru de onoare al Academiei Române
şi Mircea Groza, inspector, Consiliul Judeţean Sălaj
Tema: Despre alimentaţia de primăvară

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 192. METAFORE ALE ZIDIRII

O nouă ediţie a Galelor, minunată ocazie de a se vorbi, ca de obicei, doct şi elevat, despre oameni şi idei care au contribuit decisiv la zidirea noastră culturală. În reuniunea moderată de Prof.dr. Nicolae HÂNCU şi în ambianţa cu totul specială a Sălii Tonitza a Muzeului de Artă din Cluj-Napoca – decorată cu tablourile expoziţiei permanente, cărora li s-au alăturat, pentru o seară specială şi ea, două splendide portrete ale marelui violonist clujean Ştefan Ruha, datorate valorosului pictor VALOVITS Laszlo, concitadinul nostru, autor al unor portrete memorabile reprezentându-i pe Lucian Blaga, Virgil Vătăşianu, Papa Francisc, Prinţul Charles, Regele Mihai I, Principesa Margareta, Principele Radu ş.a.m.d. – a fost vorba despre şcoli, fenomene, mişcări culturale neştirbite de patina timpului. Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 192. METAFORE ALE ZIDIRII

Emisiune de bun gust cu prof. dr. Nicolae Hâncu, Mircea Groza și Karen Sebesi

emisiunea-unu-b-300x225O întîmplare m-a adus azi în fața studioului de televiziune din Cluj, în sensul în care acolo mi-a dat întîlnire prof.dr.emerit Nicolae Hâncu, pentru a-mi transmite ceva. Și dacă tot am ajuns, m-a invitat, împreună cu Karen Sebesi-realizatorul emisiunii ce urma să-nceapă la ora 19.00-, să urc să-mi facă o surpriză.  Continue reading Emisiune de bun gust cu prof. dr. Nicolae Hâncu, Mircea Groza și Karen Sebesi

ACTUAL REGIONAL – 19 martie 2018

prod&moderator: Sebesi Karen
invitat permanent: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu
tema: Stil de viaţă, climă şi nutriţie
invitat: Conf.univ.dr. Géza MOLNÁR, fost secretar de stat

ACTUAL REGIONAL – 12 martie 2018

Mai jos e înregistrarea emisiunii ACTUAL REGIONAL din 12 martie 2018
Moderator: Karen Sebesi
Invitați:
prof.univ.dr. Nicolae Hâncu , medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române
prof.univ.dr. Géza MOLNÁR
Teme:
Un stil de viață sănătos
Virozele și stilul de viață

Un stil de viaţă sănătos – 26 februarie 2018

Producător: Sebesi Karen
Moderator: prof.dr. Nicolae Hâncu
Inv: prof.univ.dr.Ioana Berindan Neagoe, UMF/ Institutul Oncologic Cluj-Napoca şi prof.univ dr. Patriciu Achimaş-Cadariu, fost ministru al Sănătăţii
Tema: STILUL DE VIAŢĂ ŞI CANCERUL

Gala Medicină, Artă, Cultură a ajuns la borna 192

thumbnailCea de-a 192-a Gală Medicină, Artă, Cultură are loc miercuri, 28 februarie, între orele 18:00 – 20:00, în sala Tonitza a Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Invitaţii domnului prof. dr. Nicolae Hâncu vor fi: Prof. Gheorghe Muşat, Prof. Dr. Vasile Muscă şi Prof. Dr. Aurel Andercou.

De asemenea va avea loc şi un recital muzical in memoriam Ştefan Ruha, susţinut de Prof. Univ. Liviu Ghitea (vioară) şi Lector Univ. Caterina Botar (pian).

Intrarea la eveniment este gratuită!

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 191

OLYMPUS DIGITAL CAMERADespre istorie, poezie şi muzica interioară a artelor, precum şi despre valorile pe care acestea le generază, a fost vorba în cea de a 191-a Gală – organizatori Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, Consiliul Judeţean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca –, o ediţie dedicată, precum toate câte vor urma, anului aniversar 2018, al Marii Uniri. Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 191

Un stil de viață sănătos – 6 februarie 2017

Producător și moderator: Sebesi Karen
Invitați: prof. univ. dr. Nicolae Hâncu , medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române
și conf.univ.dr. Cornelia BALA, UMF Cluj-Napoca
Tema: SĂNĂTOS  DE  MIC, partea a 2-a

Un stil de viață sănătos – 29 ianuarie 2018

Moderator și producător: Sebesi Karen
Invitati: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu , medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române
și conf.univ.dr. Cornelia BALA, UMF Cluj-Napoca
prin telefon: prof. dr. Gabriela Radulian, director medical Institutul Paulescu
prin telefon: Erika Iordache, sponsor
Tema: SĂNĂTOS  DE  MIC

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 190

• Sub semnul sărbătorii •

Încununarea stagiunii de toamnă-iarnă a Galelor, avându-l drept organizator principal şi amfitrion inspirat pe Prof.dr. Nicolae HÂNCU, s-a petrecut în ambianţa unui eveniment memorabil, care a reunit spirite alese ale Clujului, o elită culturală unanim recunoscută naţional şi internaţional, care-şi asumă rolul şi locul ziditor, într-un moment de istorie contemporană în care, adesea, versul şi melodia s-au pierdut pe drum… În acest cadru de spectacol măreţ s-a potrivit conferinţa: Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 190

Un stil de viață sănătos – 22 ianuarie 2018

Un stil de viață sănătos din 22 ianuarie 2018
Moderator și producător: Sebesi Karen
Invitaț
i: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu , medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române și conf.univ.dr. Cornelia BALA, UMF Cluj Napoca
Tema: stilul de viață și legislația, partea a 2-a

Emisiunea “Un stil de viață sănătos” a împlinit 5 ani

profesorulLa începutul lunii decembrie TVR Cluj a sărbătorit 5 ani de cînd prof.dr. Nicolae Hâncu și Karen Sebesi se întîlnesc cu telespectatorii pentru a face împreună o emisiune interactivă de succes, “Un stil de viață sănătos”. Continue reading Emisiunea “Un stil de viață sănătos” a împlinit 5 ani

SĂRBĂTORI FERICITE!

Site-ul Experți Nutriție vă dorește tuturor vizitatorilor un Crăciun Fericit! Să vă bucurați alături de cei dragi de aceste sărbători, iar anul ce vine să vă aducă sănătate, multă fericire și realizări pe toate planurile!balls

Un stil de viata sanatos – 18 decembrie 2017

Producător și moderator: Sebesi Karen
Invitat: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu, medic nutriționist, membru de onoare al Academiei Române
Tema: STILUL DE VIAȚĂ LA CUMPÂNA ANILOR

Prof. Dr. Nicolae Hâncu, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de Cavaler

24231868_1725710650794864_1591119356892613869_nPreședintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat, cu ocazia Zilei Naționale a României, decretele de decorare a unor personalități din domeniul medical. Printre cei decoraţi se numără şi doi reprezentanți de excepție ai școlii medicale clujene, profesorii universitari Dafin Mureșanu și Nicolae Hâncu. Continue reading Prof. Dr. Nicolae Hâncu, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de Cavaler

Stilul de viață și obezitatea

Emisiunea “Un stil de viață sănătos” din 20 noiembrie 2017 (TVR Cluj)
Producător și moderator: Sebesi Karen
Invitat permanent: prof.dr. Nicolae Hâncu, președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 188

OLYMPUS DIGITAL CAMERACea de a 188-a ediţie a Galelor Medicină, Artă, Cultură – eveniment emblematic pentru viaţa culturală şi academică a Clujului, organizat de: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu’’, Consiliul Judeţean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca – a cuprins, în introducere, excepţionala conferinţă a Acad. Dorel BANABIC, care a făcut un amplu comentariu asupra evoluţiei tehnologiilor de la prima la a patra revoluţie industrială şi impactul lor social. Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 188

Un stil de viață sănătos de Ziua Mondială a Diabetului

Suntem alături de pacienții noștri și le dorim sănătate si în această zi care este denumită. Ziua Mondială a Diabetului. Aceasta are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Această zi este marcată la nivel internaţional de către toate asociaţiile membre ale IDF, de furnizorii de servicii de sănătate, cât şi de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului. Iata si o emisiune pe acest subiect

Iată mai jos emisiunea “Un stil de viață sănătos” din 13 noiembrie 2017:
Moderator: Sebesi Karen
Invitat permanent: prof.dr. Nicolae Hancu- Președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
Tema: STILUL DE VIAȚĂ ÎN DIABET

Emisiunea “Un stil de viaţă sănătos” – 30 octombrie 2017

O emisiune antrenantă, cu o temă foarte actuală
Producător și moderator: Sebesi Karen
Invitatul permanent al emisiunii: prof.univ.dr. Nicolae Hâncu
Tema: Stilul de viață și colesterolul

 

Emisiunea “Un stil de viaţă sănătos” – 9 octombrie 2017

Luni, 9 octombrie, prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, medic nutriţionist, membru de onoare al Academiei Române, împreună cu Sebesi Karen au realizat o nouă emisiune “Un stil de viaţă sănătos”. Tema emisiunii a fost “Activitatea fizică şi sănătatea inimii”, iar prof. dr. Dana Pop (UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca) şi prof. dr. Dumitru Zdrenghea (UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca) au fost invitaţi în studioul TVR Cluj.

Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 187: Lucian Blaga, contemporanul nostru

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe curând, Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ şi-au redeschis porţile, evenimentul cu numărul 187 marcând inaugurarea stagiunii de toamnă-iarnă 2017-2018 a prestigioasei manifestări, emblemă a Clujului academic, ştiinţific şi cultural, organizate, de două decenii încoace, de Acad. Nicolae HÂNCU în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, Consiliul Judeţean Cluj, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Continue reading Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ – 187: Lucian Blaga, contemporanul nostru